Избери страница

ТОРАКС 1 СОФИЯ

Клиника “Торакс” е създадена през 1992г. като медицински център, тясно специализиран в сърдечно-съдовите и белодробни заболявания. Първоначално се помещава в семейната къща на потомствени лекари, но постепенно се разраства в многофункционална клиника. Клиниката и аптеката не работят със здравната каса (НЗОК). Клиниката работи с всички изброени здравно-осигурителни фондове.

ТОРАКС 1 СОФИЯ

Клиника “Торакс” е създадена през 1992г. като медицински център, тясно специализиран в сърдечно-съдовите и белодробни заболявания. Първоначално се помещава в семейната къща на потомствени лекари, но постепенно се разраства в многофункционална клиника. Клиниката и аптеката не работят със здравната каса (НЗОК). Клиниката работи с всички изброени здравно-осигурителни фондове.

Дейности и изследвания

Дейности
Визита
Пакет – визита + узд
Визита Педиатрия
Консултация – преданестезиологична
узд 4D
узд
НОН СТРЕС ТЕСТ
ВИЗИТА /след раждане пак.цена/
ЕКГ
Инфузия
Инфилтрационна анестезия
Локална анестезия за лечение на болка
Първична обработка на рана
Първичен шев на рана
Отстраняване конци на рана
Отваряне на абсцес на кожа
Инцизия на флегмон на дланта
Поставяне или смяна на спирала /без ст-та на спир.
Тест за бременност с теста
Колпоскопия с намазка
нативен препарат
медикаментозно лечение на порцио
Тест за хламидия церв уретр секр
Електрокаутеризация
Сонография на малък таз
Мускулна инжекция
Подкожна инжекция
Венозна инжекция
Кръвопреливане
Атероми
Липоми
Унгвис инкарната
Инцизии на абцеси
Обработка на големи рани
Обезболяване през епидурален катетър
Поставяне на епидурален катетър
Превръзка на рана
Кръвна натривка
Изваждане на чуждо тяло от влагалище
Поставяне на централен венозен път
Хистологична експертиза
Поставяне на венозна канюла
Изследвания
ПКК
Урина
Време на кървене и съсирване
Протромбиново време
Определяне на кръвна група
Микробиол.-анален
Микробиол.-урина
Микробиол.-храчка
Микробиол.-фекалии
AST
Ваалер-Рооз
Васерман
Хламидия
TTX
FT3
FT4
Токсоплазмоза
австралийски антиген
Хистологично изследване
Цитологично изследване
СПИН – 1 ден
СУЕ
Глюкоза
КЗП
Обременяване с глюкоза
Рубеола
Микробиол. – сперма
FSH
LH
Пролактин
Естрадиол
Снимка УЗД
урея
креатинин
пикочна к-на
билирубин общ
билирубин дир
общ белтък
албумин
фибриноген
а амилаза
С-реакт.прот.
Na+
K+
Ca-общ
Mg++
Cl–
фосфор
желязо
АСАТ(ГОТ)
АЛАТ(ГПТ)
ЛДХ1
ХБДХ
ЛДХ5
ГГТ
КК
КК-МБ
АФ
КФ-обща
холестерол
HDL-хол
LDL-хол
VLDL-хол
триглицериди
Микробиол.- уши
Микробиол.- нос
Микробиол.- гърло
Микробиол.- очен
Микробиол.- ранев
Микробиол.- вагин.
Микробиол.- прост.
Микробиол.- урет.
Диференциална кр. картина
Ca++
Прогестерон
Хеликобактер
PSA
CA 19-9
AFP (протеини)
Хепатит А
Хепатит C
инфекциозна мононуклеоза
Липиден профил – пакетна цена
Хормони – 3 бр. пакетна цена
Хормони – 5 бр. пакетна цена
Бета ЧХГ
Тест на Кумбс
Ca 125
Микробиология кърма
Микробиология /за раждане/
Тотално ЖСК
ЕЛЕКТРОФОРЕЗА НА ХЕМОГЛОБИНИ
Морф.изсл. чревни протозоози
Тест за генитална система
Херпес симплекс
хормони
морф.изсл.чревни протозоози
Диприван
Маркаин
Неконюгиран естриол
Ехинококоза /ELIZA/
Човешки папиларен вирус (според тип риск)
Серумен феритин
Имуноглобулин G
Имуноглобулин М
Имуноглобулин А
Inovax Polio
АНТИЕСТРОГЕННИ АНТИТЕЛА
Инфекционна мононуклеоза
Папа тест
Цито мегало вирус
Биохимичен скрининг

Аптека

За пълно и качествено обслужване на пациентите на клиника Торакс 1 работи аптеката към клиниката, на ъгъла на сградата.
Аптеката предлага всички необходими лекарствени продукти, медицинска козметика и хранителни добавки на достъпни цени.
Нашата аптека е мястото, където ще получите квалифицирана консултация и съвети за добро здраве!

A

За пациентите на здравноосигурителните фондове се издават фактури за закупените лекарства.
Има възможност за поръчка на всички медикаменти налични и разрешени за употреба в България.

Телефон за контакти:  0884 287 553

Контакти

Адрес

гр. София
бул. “Ал. Стамболийски” 57

Телефони

0888 35 44 67
0885 77 04 47
0879 40 26 27
02/9 12 85

Телефон-аптека

0884 287 553

Запазете час при специалистите от МЦ Торакс 1 София, София | Superdoc.bg – Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

*Ако няма свободни часове в удобно за вас време, моля, обадете се на телефоните на клиниката.