Избери страница

Транспортни медицински услуги

Медицински център Торакс предлага транспортни медицински услуги за пациенти нуждаещи се от специализиран медицнски транспорт. Линейките на автомобилния парк на Торакс извършват превоз на пациенти от всяка точка на града и страната. Реанимобилът за извършване на тази услуга разполага с всички необходими за транспортиране на болния условия – медицински екип, кислород, вентилация, климатик и всичко необходимо за осъществяване на реанимационни мероприятия.

Клиники Торакс извършват и медицинско обезпечаване на различни видове мероприятия, спортни събития, концерти и т.н.

Заявяване на услугата се извършва на телефона на клиниката – 9 12 85.

Тази услуга е достъпна в: