Избери страница

Издаване на медицински свидетелства

*Торакс 1 – Медицински свидетелства за работа, брак, МПС, болнични листове и ЛКК
*Торакс 2 – Болнични листове и ЛКК.

Клиниката е оторизирана за издаване на медицински свидетелства:

  • за работа и обучение в България и чужбина
  • за правоуправление на МПС, категории A, B, C, D
  • за сключване на граждански брак
  • за българско гражданство

В клиниката се издават документи за временна нетрудоспособност – болничен лист (едноличен и с ЛКК).

Провеждат се изследвания и издаване на документ с консултация със специалист за представяне пред ТЕЛК.

Тази услуга е достъпна в: