Избери страница

Кардиологичен кабинет

Кабинета разполага с апаратура за провеждане на всички видове неинвазивни кардиологични изследвания:

  • ЕКГ
  • Велоергометрия
  • Ехокардиография
  • Холтер ЕКГ
  • Холтер за кръвно налягане

Провежда се диагностика и лечение на болни с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, римно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда.

Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
Електрокардиография
Ехокардиография
Велоергометричен тест
Холтер – 24ч. ЕКГ запис
Холтер 24ч. кръвно налягане
Липиден профил
С-реактивен протеин
Профилактичен кардиологичен пакет
Тази услуга е достъпна в: