Избери страница

Дейности и изследвания клинична лаборатория

Профилактични пакети:

  • Профилактични лабораторни изследвания за възрастова група до 30 год.
    • ПКК
    • Глюкоза
    • Креатинин
    • Холестерол
    • ГГТ
    • Урина
  • Профилактични лабораторни изследвания за хора над 30 години – малък пакет
    • ПКК
    • Глюкоза
    • Креатинин
    • Холестерол
    • Урина
  • HIV, WASS, изследвания за Хепатит А, В, С, туморни маркери, Токсоплазмоза, Ехинококоза, Рубеаола, Инфекциозна мононуклеоза, Хламидии, Хеликобактер
  • Денонощна рентгенова диагностика
  • Ехографски, гастроскопски, колпоскопски, колоноскопски и бронхоскопски изследвания
  • Ехокардиографски, Холтер – ЕКГ, Велоергометричен тест
  • Микробиологични, имунологични и серологични изследвания
  • Остеоденситометрия – определяне на костната плътност
  • Офталмологични изследвания и компютърна диагностика на зрението
  • ПКК, урина и биохимични показатели

В клиника “Торакс” могат да се извършват и консултативни прегледи при следните специалисти: ендокринолог, мамолог, психиатър, психотерапевт,съдов хирург, диетолог, кинезитерапевт след предварително записване на час.

Клиниката не работи със Здравната каса.

Тази услуга е достъпна в: