Избери страница

Неврологичен кабинет

В неврологичния кабинет се извършва диагностика и лечение на болести на периферната нервна система, мозъчно-съдови болести, дегенеративни заболявания. Кабинетът разполага със съдов доплер за диагностика на заболявания на каротидните и вертебрални артерии, електростимулатор за провеждане на лечение на периферната нервна система.

След преглед в кабинета пациентите могат да се насочат за магнитно резонансна томография, компютърна томография, електроенцефалография и електромиография.

Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
Съдов доплер
Липиден профил
Електростимулация на ПНС
Рентгенография
Тази услуга е достъпна в: