Избери страница

Урологичен кабинет

В кабинета се диагностицират и лекуват заболявания на пикочно-половата система. За тази цел в кабинета могат да се извършват ехографии, лабораторни, имунологични и микробиологични изследвания.

Особено внимание се обръща на ранната диагностика на туморите на простатата, което е проблем в световен мащаб. За тази цел се изследват туморни маркери.

Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
ПКК
Микробиологично изследване
Ехография
PSA
Катетаризация на пикочен мехур
Перкутанна цистостома
Тази услуга е достъпна в: