Избери страница

Профилактични пакети

ПАКЕТИ ЗА ОЧЕН КАБИНЕТ

 • Пакет отстраняване на чуждо тяло от роговица
 • Пакет диагностика на преден очен сегмент
 • Пакет диагностика на зрение
 • Пакет диагноза на глаукома – тридневно проследяване
 • Пакет диагностика на заден очен сегмент

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПАКЕТИ

  • Профилактичен очен пакет
   • преглед
   • авторефрактометрия
   • очни дъна
   • разделна лампена микроскопия
  • Профилактичен кардиологичен пакет
   • преглед
   • ЕКГ
   • Ехокардиография
   • Холестерол
   • Глюкоза

Забележка: Изследванията се провеждат задължително след 12 часа глад !!!

  • Профилактичен гинекологичен пакет
   • преглед
   • узд
   • цитологично изследване
   • микробиологично изследване на влаг.
  • Профилактични лабораторни изследвания за възрастова група до 30 г.
   • ПКК
   • Глюкоза
   • Креатинин
   • Холестерол
   • ГГТ
   • Урина
  • Профилактични лабораторни изследвания за възрастова група над 30 г.
   • ПКК
   • Глюкоза
   • Креатинин
   • Холестерол
   • Урина
  • Липиден профил
   • Холестерол
   • триглицериди
   • HDL – хол.
   • LDL – хол.
   • VLDL – хол.

Забележка: Изследванията се провеждат задължително след 12 часа глад !!!

 • Пакет за полово-преносими заболявания
  • СПИН
  • Васерман
  • Хламидия
  • Австралийски антиген

Тази услуга е достъпна в: