Избери страница

АГ кабинет

В кабинета се извършват следните дейности – преглед, ехографии (с абдоминален и вагинален трансдюсер), колпоскопии, електрокаутеризация, полипектомия, биопсия. Осъществява се проследяване на бременност. За диагностично уточняване се извършват микробиологични, серологични, хормонални изследвания.

Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
Сонография на малък таз
Поставяне на спирала
Тест за бременност
Микробиологично изследване
Хормонално изследване
Цитологично изследване
Хистологично изследване
Пакет половопреносими заболявания
Пакети на хормонални изследвания:
3 хормона
5 хормона

Тази услуга е достъпна в: