Избери страница

Педиатричен /детски/ кабинет

Задачата на нашите педиатри е да осъществяват лечение и превенция на остри и хронични заболявания при децата.

Кабинетът е с възможности за спешна лабораторна и инструментална диагностика.

В кабинета се извършват имунизации на деца, съобразени с имунизационния календар в Република България:

Навършена възраст Имунизация Ваксина Начин на приложение
през първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит тип В
(І прием)
Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0.5 мл
от 48 -мия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
един месец Имунизация против хепатит В
(ІІ прием)
Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0.5 мл
два месеца Имунизация против полиомиелит
(І прием)
Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) през устата, 2 капки
Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (І прием) Ваксина ДТК подкожно, 0.5 мл
три месеца Имунизация против полиомиелит
(ІІ прием)
Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) интрамускулна инжекция
Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІ прием) Ваксина ДТК подкожно, 0.5 мл
четири месеца Имунизация против полиомиелит (ІІІ прием) Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) интрамускулна инжекция
Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІІ прием) Ваксина ДТК подкожно, 0.5 мл
шест месеца Имунизация против хепатит тип В (ІІІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина мускулно, 0.5 мл
седем месеца Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит-рубеола подкожно или мускулно,
0.5 мл
четиринадесет месеца Първа реимунизация против полиомиелит (ІV прием) Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) интрамускулна инжекция
двадесет и два месеца Втора реимунизация против полиомиелит (V прием) Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) интрамускулна инжекция
до 24 -ия месец (не по-рано от една година след ІІІ прием) Първа реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш Ваксина ДТК подкожно, 0.5 мл.
седем години Трета реимунизация против полиомиелит (VІ прием) Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) интрамускулна инжекция
Реимунизация против дифтерия и тетанус ДТ ваксина мускулно, 0.5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
единадесет години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
дванадесет години Реимунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили-паротит-рубеола подкожно или мускулно,
0.5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл
седемнадесет години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл
Реимунизация против туберкулоза
(след отрицателна проба Манту)
БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
От 25 -та година през
10 години
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл
Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
Пълна кръвна картина
Микробиологично изследване
Ехография
Стреп тест
Рентгенография
Рубеола
Инфекциозна мононуклеоза

Тази услуга е достъпна в: