Избери страница

Домашни посещения

Медицински център Торакс разполага с екип за домашни посещения. В дома могат да се осъществят широк кръг диагностични и лечебни мероприятия:

  • мускулни и венозни манипулации
  • ЕКГ
  • Ехография, доплер сонография
  • Обработка на рани
  • Поставяне на уретрален катетър
  • Вземане на кръв и урина за лабораторни изследвания

При необходимост пациентът може да бъде транспортиран в отделението за лежащо болни на клиниката за наблюдение и изследвания.

Тази услуга е достъпна в: