Избери страница

Хирургичен кабинет

Кабинетът разполага с условия за диагностика и лечение на заболявания на гастро-интестиналния тракт, травматични увреждания, хернии, патология на венозната система.

Клиниката разполага с операционна, където могат да се извършат хирургични дейности свързани с еднодневна хирургия:

  • обработка на трудно заздравяващи рани
  • инцизия на абсцеси и флегмони
  • оперативно лечение на атероми, липоми, фиброми, синовиални кисти
  • оперативно лечение на пиларни и дермоидни кисти.
Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
Превръзка на рани
Първична обработка на рани
Първичен шев на рани
Инцизия на абсцеси
Оперативни интервенции
Ехография
Тази услуга е достъпна в: