Избери страница

3D УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА – ЗАЩО ВСИЧКИ Я ТЪРСЯТ?

Какви са предимствата на тази апаратура ?

Медицински смисъл:

  • По- добро визуализиране на полови белези т.е. дава възможност за по-ранно определяне на пола на плода
  • Могат да се видят по-добре вродени малформативни промени у плода – те ще бъдат очаквани в момента на раждането и съответно ще бъдат взети мерки за лечението им там където е възможно
  • Ултразвукова диагностика на белезите за хромозомни дефекти в плода през първите три месеца на бременността
  • Цветният доплер с много висока разделителна способност позволява разпознаването на много дребни части

Емоционален смисъл:

  • Виждат се в реално измерение някои от чертите на бебето(лице), което задоволява част от любопитството по отношение на това как ще изглежда детето след раждането

Тази услуга е достъпна в: