Избери страница

Кабинет по белодробни болести

В кабинета се провежда диагностика и лечение на най-разпространение заболявания на белия дроб и плеврите, острия бронхит, хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиалната астма и пневмониите. За тази цел се правят рентгенологични, ехографски и лабораторни изследвания, спирометрия, инхалации с медикаменти.

Особено внимание се обръща на рисковите групи от населението (пушачи, работещи в прашна среда и др.).

Могат да бъдат направени профилактични изследвания за ранно откриване на ХОББ, тумори на белия дроб и дихателна недостатъчност.

Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
Спирометрия
Рентгенография
Инхалации
ПКК
Манту
Микробиологично изследване на храчка
Тази услуга е достъпна в: