Избери страница

Училище за бременни

ПРОГРАМА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ ЖЕНИ В АГ КЛИНИКА “ТОРАКС – ПЛОВДИВ”

Първата и с най-голям опит до момента програма за жени в АГ клиника “Торакс – Пловдив” е разработена и утвърдена повече от година в “Европейското училище за бременни” на клиниката. Тази програма се движи по схемата от специалисти като акушер-гинеколог, психолог, кинезитерапевт.

Как се отразява бременността на женската фигура? Акушер-гинекологът е този, който може да опише най-детайлно промените в женското тяло. Тук ще засегнем само най-вълнуващата жените тема за промяната на теглото. Средното увеличение на телесното тегло при здрави бременни жени, с нормално протекла и завършила бременност, е около 12,5 кг. Между жените с нормален изход на бременността съществуват много големи индивидуални различия в увеличаването на телесното тегло. Здравите жени с нормално тегло преди забременяването и с неусложнена бременност увеличават теглото си със 17-20% от изходното. Това нарастване е главно за сметка на телесните течности (около 7,5 кг) и мастна тъкан (около 2,2-3,5 кг) Останалото количество (около 0,9 кг) са белтъците, от които половината участват в изграждането на организма на плода. Увеличаването на телесното тегло при нормална бременност става с неравни темпове. През първото тримесечие – 0,65 – 1,1 кг. Второто тримесечие – 0,450 на седмица. Третото тримесечие – около 0,360 кг седмично. Нераждалите жени наддават малко повече от раждалите.

Успоредно с промяната на “външните” параметри, в тялото на жената се извършват изключително сложни метаморфози на всяко едно ниво. Ето защо основната задача на кинезитерапевта е да създаде програма за двигателна активност, която да подготви оптимално жената както за процеса на раждане, така и да поддържа тонуса на организма й. Основните упражнения, които са включени в двукратните седмични занимания на бременните жени, са упражнения от общоразвиващ характер за равновесие и координация , за стимулиране на психо-емоционалния тонус. Специално място в програмата заемат и упражненията за укрепване на мускулите на тазовото дъно.

Изключително важна е и ролята на психолога в програмата за бременни жени. По време на бременност у жената настъпват множество хормонални, телесни, но и психически промени. Този така желан от всяка жена период е носител на голям стрес и необходимост от активно справяне с нови ситуации, постоянни промени и тревоги. Странното тайнство, че в самата теб се развива живот, провокира богата гама от емоции. Страх от неизвестното и от голямата отговорност, която предстои, опасения за начина по който ще се справиш с акта на раждане…. Наред с това жената трябва да свикне с менящите се форми на нейното тяло, да започне да се възприема по нов начин и в нова роля. Понякога се налага да се откаже от стари навици и стил на живот, а в друг случай да промени цялостното си разбиране за битието. Всичко около нея, в нея и в близките и се променя. Основната тежест за справянето с тези всеобхватни изменения се пада на нея – бъдещата майка.Именно поради тази причина психологът е този, които може да даде необходимите стъпки към постигането на баланс в емоционалните нива през този период и да подготви бъдещата майка за плавен преход към новия живот.

Не по-малка е ролята на тесните специалисти, които са специално включени в програмата за бременни жени. Това е педиатърът, който пояснява бъдещите детайли в грижите за детето, кърменето и т.н. Анестезиолог-реаниматорът, който задължително в клиниката обяснява и разяснява методите на обезболяване на раждането. Тяхната дейност е в теоретичната част от програмата на “Европейското училище за бременни”.

Тази услуга е достъпна в: