Избери страница

Пластична хирургия

Услуги

Д-р Юрий Асенов има 26 годишен трудов стаж, от които 21 години (1990 – 2011г.), посветени на пластичната хирургия.

Завършил през 1984г. “Медицина” в Пловдивския медицинки институт. През 1990г. придобива специалност по “Обща хирургия”, а през 1996г. е един от първите, които придобиват нововъведената в България специалност по “Пластична и естетична хирургия”.

Редовен член на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Член на Европейската асоциация по пластична хирургия, както и на Европейската и Световна асоциации по изгаряния и пластична хирургия.

Д-р Асенов извършва в Клиника “Торакс” всички видове естетични корекции на главата, шията, тялото и крайниците, използвайки най-съвременните методи. Това води до краткотраен престой и отлични следоперативни резултати.

Тази услуга е достъпна в: