Избери страница

Стационар за лечение и наблюдение на лежащо болни

  • 1. Долекуване  и наблюдение на пациенти след изписване от болница.
  • 2. Програми за възстановяване и рехабилитация на възрастни хора. Програмата се определя за всеки пациент индивидуално от лекуващ лекар.
  • 3. Лечение и престой на болни, чието състояние не изисква прием в болница.
  • 4. Дневен стационар.

В отделението могат да бъдат направени всички необходими изследвания за уточняване на състоянието на болните – лабораторни, рентгенови, ехографски (ехография на коремни органи, ехокардиография, доплер на периферни съдове).
При необходимост се провеждат скенер, ядрено-магнитен резонанс.
Осигурено е денонощно наблюдение от лекар и медицинска сестра.

Тази услуга е достъпна в: