Избери страница

Отделение за лежащо болни

Постъпването в отделението става след консултация с началник отделение от клиниката. Трудно подвижните пациенти могат да бъдат транспортирани с линейка на МЦ Торакс.
В отделението се настаняват:

  • 1. Пациенти с възпалителни заболявания на белия дроб, пикочни пътища, вирусни инфекции
  • 2. Болни на които е необходима рехабилитация, след мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, оперативни интервенции.
  • 3. Приемат се болни с онкологични заболявания в терминален стадий за палиативни грижи.
  • 4. Възрастни пациенти, нуждаещи се от рехабилитация и медицински грижи.

В отделението могат да бъдат направени всички необходими изследвания за уточняване на състоянието на болните – лабораторни, рентгенови, ехографски (ехография на коремни органи, ехокардиография, доплер на периферни съдове).
При необходимост се провеждат скенер, ядрено-магнитен резонанс.
Осигурено е денонощно наблюдение от лекар и медицинска сестра.

В цената на престоя в клиниката са включени труда на лекарите, наблюдението от медицински сестри, манипулациите, мониториране на състоянието, подаване на кислород при нужда. Назначените изследвание, консултациите с други специалисти и храненето се заплащат по ценоразписа на клиниката.

Тази услуга е достъпна в: