Избери страница

Оперативно лечение на слабинни хернии

  • Оперативното лечение на херниите е един от вечните проблеми на хирургията. Най-често хернии са тези на слабинната област. Там в дълбочина между слоевете на коремната стена има канал, през който при жените преминава една от поддържащите връзки на матката, а при мъжете – сперматопровода и кръвоносните съдове, хранещи тестисите. Анатомичните елементи изграждащи областта, синхронно пластично и адекватно участват в противопоставянето на неперкъснато променящо се вътрекоремно налягане и в сексуалната функция.
  • Всъщност херния се появява, когато поради индивидуални особености в анатомичния строеж на канала при повишено вътрекоремно налягане от физичиско усилие или заболяване, се разширяват един или повече от нормално съществуващите му отвори и коремни органи изпадат през тях в подкожието. Съчетанието от болестни промени в анатомичния строеж на областта в тези случаи е разнообразно и индивидуално и това обяснява многото различни методи,които могат да се използват при оперативното лечение на хернията. Универсален метод обаче няма. Трябва да се разбере, че продължителното понасяне на хернията, дългото отлагане на операцията разрушава, разтегля и така променя зравината на тъканите там, че пластичното им възстановяване изисква преди всички много добро познаване не само на анатомията на областта, но и физиологията и, за да се подбере подходящия оперативен метод за анатомо-физиологичното и възстановяване. При правилно подбрана техника оперираните чувстват удобно слабината си и нямат сексуални проблеми.
  • Днес много популярни са методите, при които се постига анатомична здравина на тъканите в областта чрез имплантиране на платно. Но вече се отчитат техните далечни резултати. Освен клинични наблюдения има и експериментални проучвания, които показват много често дискомфорт в оперираната област и в някои случаи, неблагоприятно въздействие на платното върху тестикуларната функция и сперматогенезата.
  • Оформя се основния въпрос: до каква степен постигането на ригидна анатомична здравина с имплантирането на платно е за сметка на увредени функции и кога може да се пренебрегне изискването за запазена функция, особено при мъжете. Отговорът на този въпрос изисква провеждането на бъдещи по-чуствителни методи за оценка на тестикуларната функция, а до тогава платната трябва да се използват при определени ситуации. Най-общо платното е за предпочитане при много тежки анатомични промени на тъканите и при мъже над 65 години.
  • В клиники “Торакс” работи екип, ръководен от Д-р Александрова, който добре познава и разбира необходимостта от използването на платна /при оперативно лечение на хернии/ за възстановяване не само на анатомията , но и физиологията в поразения участък, както и определянето на подходяща оперативна техника на слабинните хернии. За предварителни записвания се обадете на тел. 621-620, или заповядайте на адрес: гр. Пловдив, ул. “Д. Цончев” 5 (четвъртък пазара) .

Д-р Александрова – консултант хирург в клиники “Торакс”

Тази услуга е достъпна в: