Избери страница

Кабинет по хематология

За диагностиката и лечението на кръвните заболявания в кабинета се извършват биохимични, цитологични, морфологични и имунологични изследвания.

За уточняване на някои от тези заболявания в повечето случаи са необходими допълнителни изследвания на гастро-интестиналния тракт и слезката.

Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета:
Визита
ПКК
Желязо
Протромбиново време
Стернална пункция
Кръвна натривка
Електрофореза на серумни белтъци
Електрофореза на хемоглобини
Тази услуга е достъпна в: