Избери страница

АГ

Услуги

ЗАЩО АГ ОТДЕЛЕНИЯТА СЕ “СЛАВЯТ” С ИНФЕКЦИИ?

Д-р Чокова – главен асистент, завеждащ микробиологична лаборатория в “Торакс” Пловдив

Вътреболничните инфекции – честа реалност в специализираните АГ-болници

Съществуват благоприятстващи фактори за тяхното възникване.

  • Болничната база е остаряла, без условия за добра вентилация и филтрация, без благоприятен температурен режим, без хигиенна изолация и антимикробна защита с материали, вложени в строежа.
  • Дезинфекцията е неефективна поради недостиг на качествени дезинфекционни средства.
  • Слабият текущ контрол, без персонални санкции на нарушителите, позволява пробив в изискванията за асептика и дезинфекция.
  • Допускат се източници на инфекция в болничната среда. Това са пациенти, неизследвани за носителство преди постъпване за раждане и операция и несанирани медицински служители, носители на рискови микроорганизми.

Инфекциите на половата система – сериозен здравен, социален и икономически проблем

Те засягат не само здравето на пациента, но и репродуктивната му способност в зряла полова възраст. Те засягат и поколението му и са риск за сексуална преносимост.

В тази група са включени както класическите полово-преносими инфекции, така и възпалителните заболявания с усложнения – стерилитет, ектопична бременност, аборт и тазово-възпалителна болест.

Актуалните инфекции с последици в протичането на бременността и риск за плода са: хламидиите, микоплазмите, и Бактериалната вагиноза, асоциирана с анаеробни бактерии.

Все още не е въведен задължителен скрининг на бременните жени за ранно откриване и саниране на тези инфекции.

Не се извършва и задължителното рутинно изследване на цервикален и анален секрет преди термина за раждане, което е риск за усложнения при раждането и опасност от ВБИ- при носителство на “тиха” скрита инфекция от патогенни бактерии.

По време на бременността своевременното откриване на тези микроорганизми и адекватното лечение по антибиограма премахва тази опасност.

Практиката за лечение на генитални инфекции “на сляпо” – без микробиологично изследване

В тази практика не се търси причинителя – хламидия, вида микоплазма, вида на гениталната гъба, бактериите с антибиограма. Прилагането на “универсално” антимикробно средство е залог за хронифициране и усложнения на заболяването. Създават се резистентни микроорганизми, неповлияващи се от терапията.

Само тясната връзка между лекуващия лекар и клиничния микробиолог е гаранция за успех в терапията на гинекологични инфекции и профилактика на инфекциозните усложнения на бременността.

Тази услуга е достъпна в: