Избери страница

PCR и антигенни тестове за SARS-CoV-2 (COVID19)

1. PCR тестове

В МЦ Торакс 1 (на бул. Ал. Стамболийски 57) се извършват PCR тестове за SARS-CoV-2.
Проби се събират между 8:30 и 18:00 часа в работни дни и между 9:00 и 17:00 часа в събота и неделя.
В работни дни сертификатите с резултатите от пробите взети до 13:00 часа се получават между 17:00 и 18:00 часа същия ден, а резултати от проби взети след 13:00 часа се получават между 17:00 и 18:00 часа на следващия работен ден.
Сертификатите с резултатите от пробите взети в петък след 13:00 часа, както и в събота и неделя се получават в понеделник между 17:00 и 18:00 часа.

В МЦ Торакс 2 (на ул. проф. Фритьоф Нансен 21, до НДК) се събират проби от 9:15 до 12:30 ч. в работни дни.
Сертификатите с резултатите могат да се получат същия ден между 17:00 и 18:00 ч. в Торакс 1, или на следващия работен ден след 10:00 ч. в Торакс 2.

Цената на теста е 80 лева.

2. Антигенни тестове

В МЦ Торакс 1 се извършват антигенни тестове за SARS-CoV-2.
Проби се събират между 8:30 и 18:00 часа в работни дни и между 9:00 и 17:00 часа в събота и неделя.
Сертификатите с резултатите от направените тестове се получават веднага.

В МЦ Торакс 2 се събират проби от 9:15 до 12:30 ч. в работни дни.
Сертификатите с резултатите могат да се получат същия ден в Торакс 1, или на следващия работен ден след 10:00 ч. в Торакс 2.

Цената на теста е 35 лева.

3. Количествени тестове за антитела срещу SARS-CoV-2

В МЦ Торакс 1 се извършват количествени тестове за антитела срещу SARS-CoV-2.
Проби се събират между 8:30 и 18:00 часа в работни дни.
Резултатите от направените тестове се получават веднага.

Цената на теста е 35 лева.

Лабораторията на МЦ Торакс е включена в списъка с лечебни, здравни заведения за извършване на PCR тестове със  Заповед № РД-01-277/29.04.2021 г. на Министерството на здравеопазването