Избери страница

Ценоразпис на административни услуги

Административна услуга Необходими документи Срок Такса
Писмено съобщение за раждане Лични карти на двамата родители До 5 дни след раждането Няма
Писмено съобщение за смърт Лична карта на починалия или майката До 24 часа след установяване на смъртта Няма
Заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете Лична карта на бащата До 5 дни след раждането Няма
Издаване на болничен лист от лекуващи лекари и ЛКК Лична амбулаторна карта В деня на дехоспитализацията Няма
Дубликат на болничен лист Заявление с посочена причина Незабавно 10.00 лв
Издаване на медицинска документация (рецепти, предписания, експертизи, протоколи, удостоверения, свидетелства) Различен срок, в зависимост от вида на документа (до 15 дни след явяване) Няма
Изготване на етапна епикриза В деня на превеждане на пациента Няма
Епикриза В деня на дехоспитализацията Няма
Копия на медицински документи Заявление До 24 часа 10.00 лв
Запознаване на наследници и роднини със здравна информация на починал пациент Съобразено със Закона за защита на личните данни Няма

Тази услуга е достъпна в: