Избери страница

ФЕЙСЛИФТИНГ И НОВИ ТЕХНИКИ В КЛИНИКА “ТОРАКС”

Стареенето на човек, ефектът на гравитацията, слънчевото въз- действие върху кожата и ежедневният стрес се отразяват първо на ли- цето. Кожата се отпуска и заедно с натрупването на мазнини на лицето и шията, както и смъкването на веждите, постепенно оформя състарения вид на лицето. Появяват се кожни дупликатури на горните клепачи, тобри- чки под долните, подчертава се назолабиалната гънка. Особено характерно е увисването на бузите по ръба на долната челюст и образуването на хоризонтални или вертикални гънки на шията. Нормалната възраст за на- чало на тези прояви са 40-те години, но могат да се появят и по-рано като следствие на бърза промяна в телесната маса, недостатъчни грижи за лицето, ендокринни заболявания и др. Особено чувствителни към прежде- временното застаряване са жените, при които се появява дисонанс между външния вид и все още младия дух.

Пластичната хирургия е в състояние да премахне това несъответ- ствие. В клиника “Торакс” Пловдив можете да се обърнете към Д-р Юрий Асенов – пластичен хирург, член на Еропейската асоциация по пластична хирургия, както и на Европейската и Световна асоциации по изгаряния и пластична хирургия. В зависимост от проблемните зони, възрастта и състоянието на кожата на пациентите могат да се приложат различни техники на фейслифтинг.

Фейслифт без разрези, с възможност за използване на Happy lift конци е метод, използван от Д-р Асенов след точна преценка, дали пациен- та е подходящ за тази интервенция. Обикновено такива са пациентите на възраст между 35-50 години, при които няма достатъчно релаксация (отпуснатост) на кожата и не е необходимо тя да бъде отстранена. Тази методика създава възможност за повдигане на скулите, устния ъгъл, назо- лабиалните гънки, а също и платизмалният мускул, отговорен за бръчките по шията. Възможно е и повдигане на веждите като трайността на тази интервенция е между 6 и 8 години. Обикновено пациентите се възстано- вяват бързо, няма странични ефекти и за 4-5 дни се връщат в социалния живот.

Ендоскопски фейслифт. Тази техника изисква специална апарату- ра и подготовка на оператора, а също и подходящ пациент. Ендоскопски се извършва т.нар. субпериостален фейслифт, при който достъпа често е през устната кухина. Все още не е достатъчно популяризиран в България, но съвсем скоро в Клиника “Торакс” ще се пристъпи към извършване на та- къв тип операции при подходящи пациенти.

Класически фейслифт. В Клиника “Торакс” разликата се състои в това, че при нас за разлика от други места този тип фейслифт се извърш- ва атравматично. За възстановяване на тъканите в дълбочина се използва ултрамодерното тъканно лепило Tissucol, което фиксира тъканите. Липс- ват характерните следоперативни хематоми (насинявания), което скъсява следоперативния период и подобрява няколкократно получените резулта- ти.

Обикновенно пациентите се вълнуват от въпроса колко дълго ще издържи фейслифтингът. Това зависи от доста фактори: количеството кожа, която е премахната, възрастта на пациента, възстановителните способности на организма, промените в теглото. Клиничните проучвания доказват, че кожата продължава да старее, след каквато и да е операция. Това може да наложи повтаряне на процедурата след определен период от време.

Фейслифтингът е хирургична процедура, която проведена самосто- ятелно или в комбинация с други процедури би могла да премахне белези- те на стареенето за значителен период от време и лицето да изглежда здраво и младо. Взискателна медицинска експертиза и вяра, основаната на реалистични очаквания, са едни от важните предпоставки, които са необходими за провеждането на каквато и да била естетична корекция. Жизненоважна в случая е и психическата стабилност. Ето защо при подго- товка за естетична операция често се изисква и консултация с психолог, което навлиза като практика в България, а конкретно в Клиника “Торакс” психологическо консултиране при естетични корекции се извършва от око- ло две години.

Пластичната хирургия претърпява непрекъснато развитие в посо- ка усъвършенстване и използване на нови методики, което в Клиника “То- ракс” е приоритет. Това довежда до по-добри резултати, увеличаване броя на пациентите, по-бърз възстановителен период и преодоляване на страха от естетични корекции.