Избери страница

СБАЛАГ “ТОРАКС – Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ” ЕООД гр. Пловдив обявява обществена поръчка за доставка на фармацевтични продукти, медицински консумативи, продукти за лични грижи и бебе по позиции за нуждите на болницата. Номер на обществената поръчка: 04611-2015-0001