Избери страница

Работа

За да подобрим качеството на работата в клиниките, търсим да назначим:

Администратор-касиер

Лекари за дежурства

Санитари/ки

Клиники Торакс търсят да назначат санитари/ки и грижа за възрастни хора в стационар.

МЦ “Торакс” е център, свързван с бързина, качество, конфиденциалност и професионализъм повече от 14 години. Клиниките непрекъснато се модернизират и разширяват според изискванията на европейските стандарти.

За да поддържаме добър професионализъм, ние подбираме своя персонал изключително внимателно, като осигуряваме обучение на избраните кандидати за по-бързо адаптиране в работна среда.

Посети твоята Клиника Торакс

7