Избери страница

Благотворителност

Събития

Детски празник в АГ Клиника “Торакс-Пловдив”

Детски празник в АГ Клиника “Торакс-Пловдив”

Детски празник в АГ Клиника “Торакс-Пловдив” На 01.06.2005г. в АГ Клиника “Торакс-Пловдив” се състоя празник по случай Първи юни – Деня на детето. На който нашите приятели от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи...

Рада Киркович

Рада Киркович

Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Рада Киркович”, гр. Пловдив.

Дейности на Фондацията

  • Дарения за деца от ДМСГД Пловдив (бебешки дрехи и бебешка храна)
  • Дарения за децата от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Рада Киркович”, гр. Пловдив (дрехи, храни)
  • Съвместно честване на рождени дни с възпитаниците на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Рада Киркович”, гр. Пловдив
  • Оказване на безвъзмездна специализирана медицинска помощ на децата от Детски дом “Рада Киркович”, гр. Пловдив
  • Помощ от психолог за възпитаниците на Дома
  • Изработване на малки подаръци (рисунки, поздравителни картички) от децата в Дома за всяко бебе, родено в АГ Клиника “Торакс – Пловдив”
  • В знак на благодарност, децата от Дом “Рада Киркович” изнесоха поздравителна програма за Фондация “Семейство
  • Бояджиеви” и подариха свои рисунки за украса на АГ “Торакс – Пловдив”

Посети твоята Клиника Торакс

7