Избери страница

Кои сме ние

Клиника Торакс е създадена през 1992 г. от д-р Сава Бояджиев. От тясно специализирана в гръдни болести /сърдечни и белодробни/ клиниката се разраства в многофункционална. Изградена е в семейната къща на потомствени лекари. През 1999 г. в специално построената за целта сграда отваря врати клиника Торакс 2. Последният проект осъществен от д-р Бояджиев е Торакс–Пловдив. Клиниката е и най-мащабният от трите проекта, който се разполага на 7 етажа в центъра на града.

Нашата мисия, метод и принципи

Ние в Торакс постигаме резултати като съкращаваме времето за медицинско обслужване с което реализираме икономии за пациента и съкращаваме временната нетрудоспособност с всички произтичащи за пациента загуби.

Нашата мисия – Да създадем и установим модел на модерно здравеопазване различен от държавния. Модел, еквивалентен на европейския и световен стандарт.

Нашият метод на работа включва
  • затворен диагностичен и лечебен цикъл
  • непрекъснатост на процеса
  • достъпност до всички научно обосновани методи на диагностика и лечение.
Нашите принципи
  • Висока оперативност и квалификация на медицинския персонал
  • Безупречна грижа за пациента
  • Качествени изследвания.
Нашето умение
  • Да вършим всичко това!
Нашият опит
  • 22 години – 320 000 души
Как работим
  • Двадесет и четири часа в денонощието

Посети твоята Клиника Торакс

7