Избери страница

Групови занимания за деца

Ани ВладимироваРодителството е предизвикателство от нов порядък. Децата са все по-необятни и сложни. Няма нито ясни правила, нито насоки за справяне с актуалните проблеми. Променят се познавателните процеси (възприятие, памет, мислене, език). Променя се възприятието на децата за средата, за другите, за самите тях. Реалността често се размива с виртуалното.

Родителите не знаят как да се справят с Интернет зависимостта. Не разбират как агресивната комуникация става норма в отношението на децата към тях. Не могат да изградят мотивация и да се справят с отказа от обучение и каквито и да било дейности още от най-ранна възраст.

Не знаят защо децата им имат трудна комуникация с връстниците, защо са сами и как да им помогнат.

Озадачени са и блокират пред твърде силните и разнообразни страхове на децата си, неприсъщи за възрастта им тревожности и ранни панически състояния, притеснения за здравето и неуспехите.

Не могат да се справят със силно изявените неувереност, ниска самооценка, на фона на високите изисквания, поставени от кръга на връстниците, които правят децата им невротични перфекционисти.

 

Какво правим за всичко това?

 

Екипът ни предлага терапевтична игрова работа в групи между 3 и 5 деца. Групите ще бъдат селектирани според възрастта на децата като възрастовият диапазон е от 6 до 12г. възраст. Продължителността на работата на една група ще е 4 астрономически часа, разпределени в един месец (един час в седмицата). При необходимост работата ще продължи и след този период.

Всяко дете ще има значима роля в групата, според проблема, който е дефиниран в самото начало и според неговите личностни характеристики.

Преди да започнат груповите занимания Вашето дете преминава през начална индивидуална диагностика. Тя ще е забавна и приятна за него. След нея родителят ще получи писмено изводи и препоръки и за работа у дома, освен в кабинета.

Всяко занимание на групата ще поставя децата в различни ситуации, взаимоотношения, необходимост от решения и комуникативни казуси.

 

Това, което искаме да постигнем е:

 • По-висок витален капацитет на детето.
 • Осъзнаване на личните му качества, умения и усет за справяне.
 • Активиране на неговите потребности, за да се появят нови интереси и мотивация.
 • Да се научи да опознава своите и чуждите емоции.
 • Да изгради работещи стратегии за справяне с трудностите.
 • Да осъзнае отговорностите.
 • Да се чувства по-комфортно и ориентирано в комуникацията.
 • Да се поставят основите за изграждане на стабилна положителна самооценка.
 • Да се справя със страховете си.
 • Да се научи да си партнира с околните.
 • Да излиза от виртуалното пространство по-често.
 • Да си върне любопитството и стремежите.
 • Да осъзнава процесите и как протича времето.
 • Да се научи на активно слушане.
 • Да управлява и коригира поведението си. Да бъде проактивно.

 

Екип:

Ръководител на екипа е Ани Владимирова, която от 2003 г. извършва диагностика на деца на възраст от 5 до 15 години с поведенчески, емоционални и образователни проблеми. Тя е създател и на  авторската програма за развитие на творческо мислене при деца 6-11г. (включена в европейския годишник за иновативни психологически методики).

София Щерева-Кацарова, която е психолог и работи, както детска игрова терапия, така и арт терапия повече от 10г.

Александра Петрова, клиничен психолог, която работи детска игрова терапия повече от 10г.

Под тяхното ръководство ще работят и млади специалисти, които имат богат опит в следните проекти:

Проект на Столична община, проведен в периода април – юни, 2018 год. “Общуваме с надежда и доверие за развитието на детските градини”. Психологически изследвания с деца от детска градина на възраст 4-7 години и  проведени обучения с техните родители и учители. Проекта се разрастна и през 2019г. покри още 3 детски градини в различни софийски общини.

Проект на Столична община за превенция на Интернет зависимости – „Съзряване чрез интернет и радио в училище” за деца в 5ти и 6ти класове.

Проект „Превенция на агресията” на Българска федерация по бойни изкуства.