Торакс Пловдив, ул. "Д. Цончев" 5 (четвъртък пазар)

Проектът за изграждане на пловдивска клиника "Торакс" датира от 2000 г. Идеята е провокирана от множеството пловдивски пациенти, които посещават двете софийски клиники "Торакс", както и от близостта на двата града – условие за добро взаимодействие и управление.

Собственикът – Д-р Сава Бояджиев – отделя повече от две години на строежа на сградата. Перфекционизмът му е провокиран от новите изисквания на пазара на медицински услуги, както и от собственото му изискване за европейска клиника – всички съвременни инсталации, антибактериални материали срещу вътреболнични инфекции. Клиниката е разположена на седем етажа, разполага с две операционни, лаборатория, кабинети и 18 легла. В сградата на клиниката има осветен параклис, както и кафе–тераса.

Предметът на дейност е определен на базата на потребностите на населението в региона. Частните клиниките са амбулаторни, хирургични, но не и акушеро–гинекологични. Услугите в областта на акушерството и гинекологията са обезпечени с немска апаратура, както и предимно немски консумативи и материали. Екипът е съставен от специалисти от града. Освен професионализъм, те притежават и всички останали личностни качества, изисквани в системата на "Торакс", а именно – допълнителни умения, висока комуникативност и пълна убеденост във философията на медицината в "Торакс" – пациентът не трябва да изпитва болка!

Основните принципи на работа в АГ клиника "Торакс – Пловдив" са свързани с намаляване на родовия травматизъм с всички съвременни медицински методи, обезболяване на раждането, като се търси оптималният вариант за всеки индивидуален случай. Провежда се обучение на бременните в предродовия период за процеса на раждане и на родилките – по отношение на грижите им за новороденото. Клиниката осигурява на новородените едномесечен патронаж след раждането и по-нататъшна детска консултация. Освен акушерския обем, в АГ клиника "Торакс – Пловдив" се извършват пълен обем гинекологични дейности – прегледи, диагностика, гинекологични операции.

Противно на очакванията за четирицифрени цени на раждането в долари и евро, ценообразуването е извършено след сериозно проучване на цените на услугата в града, както и на потребителските възможности на пациентките. В клиниката се извършва и женска консултация от диагностицирането на бременността до самото раждане с всички необходими дейности и изследвания.

Капацитетът на АГ клиника "Торакс – Пловдив" е до 1500 раждания годишно. Осигурена е и възможност за лекарите, неработещи в "Торакс", да проведат раждане или гинекологична операция в базата на клиниката, ползувайки всички възможности.

АГ клиника "Торакс – Пловдив" дава възможност за ново качество на обслужването в сферата на акушерството и гинекологията не само за град Пловдив, но и за целия район на Южна България.Адрес:
гр. Пловдив
ул. "Д. Цончев" 5 (четвъртък пазара)
тел. 621-620, факс 625-125