Торакс 1, пл. "Възраждане"


Клиника "Торакс" е създадена през 1992г. като медицински център, тясно специализиран в сърдечно-съдовите и белодробни заболявания. Първоначално се помещава в семейната къща на потомствени лекари, но постепенно се разраства в многофункционална клиника.

Адрес:
гр. София
бул. "Ал. Стамболийски" 57
тел. 02 91285
моб. 0887 59 49 02
моб. 0875 16 25 81