За контакти


Клиника "Торакс"
гр. София
бул. "Ал. Стамболийски" 57
тел. 02/ 91285, моб. 0887 59 49 02, моб. 0875 16 25 81

Клиника "Торакс 2"
гр. София
бул. "Фритьоф Нансен" 21
тел. 980-78-86

Клиника "Торакс-Пловдив"
гр. Пловдив
ул. "Д.Цончев" 5 (четвъртък пазара)
тел. 621-620, факс 625-125

office@thorax.bg - за административна кореспонденция
medical@thorax.bg - за въпроси към лекарите в клиники Торакс гр. София
medical-pl@thorax.bg - за въпроси към лекарите в клиника Торакс гр. Пловдив
marketing@thorax.bg - за рекламни материали и PR
webmaster@thorax.bg - за технически въпроси свързани със страницата


www.thorax.bg