Цени


Цените важат за:
Торакс 1, София
Торакс 2, София


Дейности Цена (лв.)
(цените отбелязани с * важат за делнични дни от 8:00 до 20:00 часа)  
   
Визита 30.00 *
Домашна визита 60.00
Консултация 20.00
ЕКГ 18.00
Ехокардиография 40.00
Ехография на щитовидна жлеза 30.00
Ехография на коремни органи 30.00
Фиброколоноскопия 80.00
Фиброгастроскопия 80.00
Ректоскопия 41.00
Остеоденситометрия 21.00
Съдов доплер 40.00
Холтер ЕКГ запис 24 часов 51.00
Катет на пикочен мехур на мъж 17.00
Катет на пикочен мехур на жена 15.00
Очни дъна 21.00
Тонометрия (очно налягане) 19.00
Разделна лампена микроскопия - шпалт 21.00
Авторефрактометрия 31.00
Пакет отстраняване на чуждо тяло от роговицата 48.00
Пакет диагностика на преден очен сегмент 40.00
Пакет диагностика на заден очен сегмент 40.00
Пакет диагностика на зрение 40.00
Пакет тридневно проследяване на глаукома 60.00
Преглед с манипулация по външен слухов канал 40.00
Фиброколоноскопия 80.00
Спиране на кървене от носа 17.00
Аплициране на медикаменти в ларинкса 15.00
Премахване на кондиломи 17.00
Сонография на малък таз 32.00
Тест за бременност с теста 11.00
Колпоскопия 25.00
Медикаментозно лечение на порцио 15.00
Електрокаутеризация 31.00
Мускулна инжекция 9.00
Подкожна инжекция 8.00
Венозна инжекция 10.00
Инфузия 19.00
Инцизии на абцеси 63.00
Лицев пилинг 76.00
Велоергометрия 56.00
Криотерапия до 5 лезии 30.00
Криотерапия над 5 лезии 35.00
Гръбен пилинг 101.00
Медицинско за работа 32.00
Медицинско за шофьор кат. B - любител 32.00
Медицинско за шофьор кат. С - професионалист 32.00
Медицинско за учащи се 32.00
Медицинско за брак 32.00
Леглови престой до 12 часа 35.00
Леглови престой до 24 часа 57.00
Леглови престой над 24 часа - следващ ден 57.00
Домашен стационар 5 дни 120.00
Домашен стационар 5 дни с две посещения 180.00
Домашен стационар 7 дни 260.00
Болничен лист издаден еднолично 7.00
ЛКК за временна нетрудоспособност 30.00
Манту 7.00
   
Изследвания Цена (лв.)
   
ПКК 16.00
Урина 9.00
Протромбиново време 11.00
Определяне на кръвна група 16.00
AST 20.00
Ваалер-Рооз 20.00
Васерман 16.00
Хламидия 26.00
Хормони 25.00
Хормони - 3 бр. пакетна цена 60.00
Хормони - 5 бр. пакетна цена 100.00
Ехокардиография 40.00
Токсоплазмоза 28.00
Австралийски антиген 23.00
Хепатит А 22.00
Хепатит С 22.00
Хистологично изследване 60.00
Цитологично изследване 17.00
СПИН - 1 ден 32.00
Броене на ретикулоцити 10.00
СУЕ 9.00
Глюкоза 10.00
КЗП 20.00
Обременяване с глюкоза 22.00
Урея 10.00
креатинин 10.00
пикочна к-на 10.00
билирубин общ 10.00
билирубин дир 10.00
общ белтък 10.00
албумин 10.00
фибриноген 15.00
а амилаза 10.00
С-реакт.прот. 10.00
Са-общ 10.00
Mg++ 10.00
фосфор 10.00
желязо 10.00
АСАТ (ГОТ) 10.00
АЛАТ (ГПТ) 10.00
ГГТ 10.00
КК 10.00
КК-МБ 10.00
АФ 10.00
Тропонин I 16.00
КФ-обща 10.00
Липиден профил - пакетна цена 32.00
холестерол 10.00
Триглицериди 10.00
Общо електролити (Na+, K+, Cl--) 26.00
Микробиол. - уши 25.00
Микробиол. - нос 25.00
Микробиол. - очен 25.00
Микробиол. - ранев 25.00
Микробиол. - анален 25.00
Тест за микоплазма - с антибиограма 28.00
Микробиол. - храчка 25.00
Микробиол. - гърло 25.00
Микробиол. - вагин. 25.00
Микробиол. - прост. 25.00
Микробиол. - урет. 25.00
Диференциална кр. картина 20.00
Елекрофореза на уринни белтъци-обикн.изсл. 34.00
Елекрофореза на серумни белтъци-обикн.изсл. 34.00
Електрофореза на липопротеини-обикн.изсл. 40.00
Електрофореза на хемоглобини-обикн.изсл. 60.00
Електрофореза на ликворни белтъци-обикн.изсл. 47.00
Хеликобактер 20.00
PSA 25.00
CA 19-9 25.00
СА 15-3 25.00
СА 125 25.00
Инфекциозна мононуклеоза 18.00
Културелен тест за микоплазма 23.00
Бета ЧХГ 25.00
Показатели остеопороза - пакетна цена 36.00
Изследване за трихомони 17.00
Профилактичен лабораторен пакет до 30 години 55.00
Профилактичен лабораторен пакет над 30 години 50.00
Пакет за полово преносими заболявания 85.00
Хламидия - урина 28.00
HSV - 2 31.00
Rh - антитела - директен и индиректен тест 40.00
A - Tg (TAT) 23.00
A - TPO (MAT) 23.00
Хламидия Антиген - цервикален секрет 28.00
Папилома вирус - HPV 121.00
Биохимичен скрининг за бременни (15-19 г.с.) 31.00
Изследване на нокти за дерматофити 26.00
Хламидия пневмония 26.00
Рентгенография 25.00