Избери страница

Торакс 1 – София

Клиника “Торакс” е създадена през 1992г. като медицински център, тясно специализиран в сърдечно-съдовите и белодробни заболявания. Първоначално се помещава в семейната къща на потомствени лекари, но постепенно се разраства в многофункционална клиника. Клиниката и аптеката не работят със здравната каса (НЗОК). Клиниката работи с всички изброени здравно-осигурителни фондове.

Дейности и изследвания

Дейности

Визита

Пакет – визита + узд

Визита Педиатрия

Консултация – преданестезиологична

узд 4D

узд

НОН СТРЕС ТЕСТ

ВИЗИТА /след раждане пак.цена/

ЕКГ

Инфузия

Инфилтрационна анестезия

Локална анестезия за лечение на болка

Първична обработка на рана

Първичен шев на рана

Отстраняване конци на рана

Отваряне на абсцес на кожа

Инцизия на флегмон на дланта

Поставяне или смяна на спирала /без ст-та на спир.

Тест за бременност с теста

Колпоскопия с намазка

нативен препарат

медикаментозно лечение на порцио

Тест за хламидия церв уретр секр

Електрокаутеризация

Сонография на малък таз

Мускулна инжекция

Подкожна инжекция

Венозна инжекция

Кръвопреливане

Атероми

Липоми

Унгвис инкарната

Инцизии на абцеси

Обработка на големи рани

Обезболяване през епидурален катетър

Поставяне на епидурален катетър

Превръзка на рана

Кръвна натривка

Изваждане на чуждо тяло от влагалище

Поставяне на централен венозен път

Хистологична експертиза

Поставяне на венозна канюла

Изследвания

ПКК

Урина

Време на кървене и съсирване

Протромбиново време

Определяне на кръвна група

Микробиол.-анален

Микробиол.-урина

Микробиол.-храчка

Микробиол.-фекалии

AST

Ваалер-Рооз

Васерман

Хламидия

TTX

FT3

FT4

Токсоплазмоза

австралийски антиген

Хистологично изследване

Цитологично изследване

СПИН – 1 ден

СУЕ

Глюкоза

КЗП

Обременяване с глюкоза

Рубеола

Микробиол. – сперма

FSH

LH

Пролактин

Естрадиол

Снимка УЗД

урея

креатинин

пикочна к-на

билирубин общ

билирубин дир

общ белтък

албумин

фибриноген

а амилаза

С-реакт.прот.

Na+

K+

Ca-общ

Mg++

Cl–

фосфор

желязо

АСАТ(ГОТ)

АЛАТ(ГПТ)

ЛДХ1

ХБДХ

ЛДХ5

ГГТ

КК

КК-МБ

АФ

КФ-обща

холестерол

HDL-хол

LDL-хол

VLDL-хол

триглицериди

Микробиол.- уши

Микробиол.- нос

Микробиол.- гърло

Микробиол.- очен

Микробиол.- ранев

Микробиол.- вагин.

Микробиол.- прост.

Микробиол.- урет.

Диференциална кр. картина

Ca++

Прогестерон

Хеликобактер

PSA

CA 19-9

AFP (протеини)

Хепатит А

Хепатит C

инфекциозна мононуклеоза

Липиден профил – пакетна цена

Хормони – 3 бр. пакетна цена

Хормони – 5 бр. пакетна цена

Бета ЧХГ

Тест на Кумбс

Ca 125

Микробиология кърма

Микробиология /за раждане/

Тотално ЖСК

ЕЛЕКТРОФОРЕЗА НА ХЕМОГЛОБИНИ

Морф.изсл. чревни протозоози

Тест за генитална система

Херпес симплекс

хормони

морф.изсл.чревни протозоози

Диприван

Маркаин

Неконюгиран естриол

Ехинококоза /ELIZA/

Човешки папиларен вирус (според тип риск)

Серумен феритин

Имуноглобулин G

Имуноглобулин М

Имуноглобулин А

Inovax Polio

АНТИЕСТРОГЕННИ АНТИТЕЛА

Инфекционна мононуклеоза

Папа тест

Цито мегало вирус

Биохимичен скрининг

Контакти

Адрес

гр. София
бул. “Ал. Стамболийски” 57

Телефон

02/ 91285

Телефон-аптека

02/ 986 78 93

GSM

0887 59 49 02
0875 16 25 81

bl-4