Избери страница

Фондацията

fondФондация “Семейство Бояджиеви” е учредена на 16.10.2003г. със седалище и адрес на уравление гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 57, ет. 2. За учредяването е предоставено безвъзмездно имущество от д-р Сава Бояджиев, за постигане на нестопанските и цели.

Органите на управление са Управителен съвет в състав: д-р Тома Томов, Анна Владимирова, Маргарита Козалиева и Савина Бояджиева.

Фондацията се представлява от членовете на Управителния съвет заедно.

Целите на Фондацията са да се развива дейност за подобряване на частната медицина в България, да се усъвършенства организацията на управлението в лечебните заведения “Торакс”.

Отчети

Посети твоята Клиника Торакс

7